ஃபேஷன் என்பது ஆரம்பத்தில் அழகை மெருகூட்டும் கருவியாக விளங்கினாலும். நாள்பட அது மேற்கத்திய நாடுகளில் கவர்ச்சியின் பக்கம் முழுமையாக சாய்ந்தது. ஒரு கட்டத்தில் லாங் கவுனில் துவங்கி…

பெண்கள் தாங்கள் அணியும் ஒவ்வொரு உடையும் தங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையையும், மற்றவர்களிடம் இருந்து பாராட்டுக்களையும் பெற்றுத்தரவேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். இப்போது கூடுதலாக, ‘நீ எப்படி இவ்வளவு பேஷனாக மாறிவிட்டாய்.…

புலிக்கு பிறந்தது ஒருகாலமும் பூனை ஆகாது. பன்முக கலைஞனுக்கு பிறந்தவர் ஒரு கலை மட்டுமா பயின்றிருப்பார்? அப்பா கமலை போலவே டைரக்ஷன், நடிப்பு என சினிமாவின் பல…